Organic SEO е оптимизация, която постига крайната цел за добро класиране в търсачките чрез малко по-специфични от масово разпространените методи. Съвсем естествено дефинициите на термина варират в зависимост от личните възгледи на специалистите. Според някои Organic SEO е оптимизиране на съдържанието на даден сайт по начин, който най-добре ще привлече вниманието на търсещите машини, за да може да се постигне и добро индексиране. Други пък считат, че това е броят на качествените връзки, които сайтът може да генерира. Истината е, че Organic SEO е комбинация от тези два и други елементи, които по естествен начин позиционират сайта в класирането на търсещите машини. Както личи и от самото име на този тип SEO стремежът е резултатите от оптимизацията да се постигнат естествено, тоест без да се разчита на технологична помощ, без да се манипулират търсещите машини и без да се използват услуги срещу заплащане.

Organic SEO максимално добре се възползва от потенциала на елементи, които всеки сайт притежава като заглавие, url адрес, връзки към и от сайта, съдържание и други подобни. Една от най-привлекателните характеристики на Organic SEO е, че методът не изисква специални разходи и инвестиции и реално оптимизацията се случва като част от процеса на създаване и/или поддръжката на сайта.

Съдържанието е един от основните елементи на всяка стратегия за оптимизиране на сайт. Причината е, че за да осъществят крайното индексиране, търсачките сканират именно думите в сайтовете – независимо дали става въпрос за описания на продукти, статии от блог, описание на предлагани услуги или дори реклами. Всяка търсачка има начини да „разбере“ дали съдържанието е уникално, дали е истински текст, предназначен да информира, или е изкуствено конструиран от предварително подбрани ключови думи, по които се търси добро класиране. Ето защо при Organic SEO се отделя специално внимание върху насищането на сайта с качествени текстове, които са едновременно полезни и информативни за потребителите и удобни за намиране и анализиране от търсещите машини.

Ключовите думи са част от съдържанието, която заслужава специално внимание в процеса на оптимизиране. Подборът им е дълъг процес и може да отнеме време, изисква анализ и съгласуване между предлагането на сайта и логиката на потребителското търсене. Уточняването им дава насока и на тематичния акцент в съдържанието на сайта.

Друг важен елемент от Organic SEO са връзките на сайта. Те могат да бъдат връзки към сайта, връзки от сайта и вътрешни връзки. И ако по отношение на съдържанието почти всеки притежател на сайт може да се справи сравнително добре, то при организирането на линковете често се разчита на специалистите в областта. При тази част от оптимизацията се изисква по-задълбочено познаване принципа на работа на търсачките, както и програмистки познания и опит в структурирането на сайтове.

Поведението на потребителите при търсене и интерактивността на сайта също са от съществено значение за постигане на добро класиране в търсачките. Причината е, че те определят стойността на всеки сайт за потребителите. А стремежът на търсещите машини е да извеждат на по-предни места в класирането сайтове, към които има по-висок потребителски интерес.

 

бутон за сайт