Ключовите думи са едни от най-често споменаваните компоненти на SEO-то и са решаващ фактор във всички успешни практики по оптимизиране на сайтове. Казано накратко ключови думи са тези думи, словосъчетания или фрази, по които бихме искаме да постигнем добро класиране в търсачките. Това са думите, които очакваме потребителите да въвеждат, за да излезе нашия сайт като резултат от търсенето. Практически цялата SEO стратегия при оптимизирането се организира спрямо тези представителни за дейността или инициативата на сайта думи и изрази. Поради тази причина е изключително важно ключовите думи да се подберат правилно.

Има два типа ключови думи – обвързани с вашата марка (brand keywords) и такива, които нямат директна връзка с вашия фирмен бранд (generic keywords). Ако имате онлайн магазин например, наименованието на всяка група продукти е такава generic keyword.
Ключовите думи, пряко свързани с дейността, марката или продукта обикновено се откриват лесно, тъй като спецификата на сайта ги подсказва като логични. Евентуална грешка, която може да се допусне по отношение на тях, е да се пренебрегнат с презумпцията, че те така или иначе са свързани с тематичното съдържание на сайта. Добре е да се възползвате от думите, които са част от името на фирмата и представят спецификата на дейността й. Това ще ви помогне да се оразличите от конкурентни сайтове със сходна дейност.

Най-успешната стратегия при подбор на ключови думи е да се мисли от позицията на потребителите. Опитайте се да предвидите по кои ключови думи биха търсили хората, които имат нужда от вашия продукт/услуга. Разбира се, може да изберете ключови думи, по които вие бихте искали да ви откриват. Но много често се случва така, че логиката на поведение на потребителите се различава значително от тази на предприемачите. Затова добрият мениджърски подход с оглед популярността в мрежата и възвръщаемостта на вложената в оптимизацията инвестиция предполага да се съобразите с таргет групата, към която се целите.

Истината е, че подбора на ключови думи винаги е резултат от активен брейнсторминг и обикновено е дълъг процес. Като начало е добре да се започне от думи, които по-обобщено се отнасят към бизнес профила на фирмата. Ако резултатите от класирането не ви удовлетворяват, тогава стеснете обсега на търсене и се опитайте да подберете по-специфични думи и фрази, които ще донесат високо таргетиран трафик.

Обичайно в тези случаи се налага оптимизиране по словосъчетания, защото чрез тях по-лесно се постига смислова конкретност в сравнение с отделните думи. Ако ви се наложи да оптимизирате по изрази, постарайте се те да са съставени от две до три думи. При по-дългите изрази има риск търсачките да се „разсеят“ и да се концентрират върху някоя от съставните думи.

сподели ме