Поддръжка на сайт

Поддръжката на сайта е първото нещо, за което трябва да помислите, след като вече имате изработен такъв. Под поддръжка на сайт нашият екип разбира постоянно актуализиране на съдържанието, обновяване на информацията в него, периодично добавяне на новини и интересни факти от области, тематично близки до съдържанието, което сайтът предоставя. Така на първо място не се губи смисълът от инвестицията в изработката на сайт и първоначална SEO оптимизация. Освен това обмисленото систематично добавяне на нови качествени текстове с уникално съдържание помагат за по-доброто класиране на вашия сайт в търсачките. А това е важно условие, ако разчитате сайтът, който представя вашия бизнес, да бъде актив в работата ви.

Поддръжката на сайт има и своя техническа страна, която е по-скоро превантивна. Изразява се в системно наблюдение дали приложенията, използвани в сайта, работят коректно. Също да се следи за евентуални хостинг проблеми, поради които сайтът може да остане недостъпен за български или чуждестранни потребители. Без профилактични проверки, включени в пакета за поддръжка на сайт, ще изгубите много време, докато установете наличието на подобен проблем. Това на практика означава загуба на евентуални клиенти или най-малкото компрометиране на имиджа ви пред тях.

Под качествена поддръжка на сайт винаги се има предвид и SEO поддръжка. Освен споменатото вече обновяване на информацията към SEO поддръжката на сайт спадат и дейности като системна статистика на класирането в търсачките, наблюдение на посещаемостта и интереса на посетителите към отделните тематични и продуктови сегменти от сайта, както и различни практики и стратегии за популяризирането му.

Статистиката на посещенията и интереса на потребителите е много важна информация, стига да умеете да я анализирате. Съотношението между потребителския интерес и реалните продажби и поръчки са много добър ориентир накъде си заслужава да влагате усилия и пари, кои продукти имат нужда от по-атрактивно представяне и популяризиране.

В поддръжката на сайт влизат и всякакъв тип структурни промени с цел подобряване на функционалността на вашата страница или онлайн магазин. Тук спадат промените, които правят сайта едновременно по-лесно използваем от потребителите и по-пълноценно работещ за вас. Това са дейности като добавяне на нови страници и раздели, изработка на кампанийни промо страници и дизайнерски актуални опреснявания на визията с цел рекламен акцент върху определен продукт или услуга.

Ако трябва да се обобщи, под поддръжка на сайт се разбира процес на постоянна грижа за актуалното съдържание, визуалното и функционално развитие на сайта спрямо посоката на разрастване на вашия бизнес и оптимизиране с цел добра популярност и безпрепятствен достъп на потребителите до него.