Оптимизация за търсещи машини (SEO) е термин, който трудно може да бъде ясно дефиниран в няколко думи или изречения. Причината е, че понятието изисква работа в различни посоки и обединява знания в няколко професионални области. При това за всеки отделен сайт, в зависимост от предназначението му, продукта, който представя, структурата и кода му, целевата група, към която е насочен, SEO практиките са различни. Няма установен алгоритъм от стъпки за следване. Има крайна цел за постигане. А това винаги е добро класиране в търсачките с цел повишаване на трафика към даден сайт. Ето защо запознаването с принципа на работа на търсачките в голяма степен внася яснота в лабиринта от информация и съвети относно SEO оптимизацията.

Какво е търсачка?

Търсачката е част от система, която чрез различни модули за индексация събира информация за всички налични в интернет пространството страници. Информацията се набавя под формата на ключови думи и фрази, които търсещите машини разчитат като представителни за това, което се съдържа в уеб страницата като цяло. Отчитат се ключовите думи в съдържанието на сайта, в кода, както и връзки към и от страницата. Наличната информация се индексира и съхранява в база данни.

Системата има потребителски интерфейс, където потребителят въвежда дума или фраза в опит да намери конкретна информация. Когато потребителят кликне върху бутона за търсене, чрез алгоритъм системата разглежда информацията, съхранявана в базата данни и извлича линкове към уеб страници, които се появяват като съвпадащи с или максимално близки до термина, който потребителят е въвел.

Алгоритъм за търсене

В най-общи линии алгоритъмът на работа на търсещите машини е процес на решаване на дадена задача. Първо се преглеждат всички възможни отговори и от тях се подбира решението на задачата. Задачата (думата или словосъчетанието, въведени в прозореца за търсене) задава признакът, по който търсещите машини ще отсяват информация от цялата база данни от каталогизирани ключови думи. Отговорът на задачата са страниците, които съдържат търсената дума или фраза в съдържанието на сайта или в URL адреса му.

Всички търсачки извършват това действие при всяко зададено от потребител търсене. По-важното в случая е, че действието се извършва по различен начин от всяка отделна търсачка в зависимост от алгоритъма, който тя ползва. Ето защо търсенето на една дума или фраза дава различни резултати в различните търсачки.

Изводът

Вероятно за обикновения потребител, който иска да оптимизира сайта си, тези обяснения изграждат някаква мъглява картина за нещата. Но при всички положения те доказват, че в SEO-то голямо значение има съдържанието на страницата, която се оптимизира, както и за коя търсачка се оптимизира. Затова от изключителна важност е системно да предоставяте на наетите от вас SEO специалисти актуална, достоверна и качествена информация относно продукта или услугата, които се популяризират. А също и ясно да очертаете пред тях целите, които сте си поставили и резултатите, които очаквате да постигнете благодарение на SEO оптимизацията.

бутон за сайт