Едно от най-често срещаните погрешни схващания относно SEО оптимизацията е, че тя е процес, за който се полагат усилия след направата на сайта. Такова SEO, разбира се, е възможно и често се прилага, но при всички положения това е по-трудният и бавен начин за оптимизиране. По-добрата опция е по възможност да се обмислят най-подходящите SEO подходи спрямо типа и функциите на съответния сайт още преди направата му. В този случай има възможност SEO стратегиите да се заложат още в дизайна на сайта и така оптимизацията ще е много по-ефективна, а и ще се спестят доста усилия и време.

Още преди да се започне проектирането на сайта трябва да сте наясно в кои търсачки искате да постигнете добро класиране впоследствие. Търсещите машини се делят на няколко типа в зависимост от начина на индексиране и класифициране на информацията в бази данни и оттам в принципа на извеждане на резултати при търсене от потребителите. Ето защо, ако нямате достатъчно опит в уеб разработката, е най-добре да се обърнете към специалист още при направата на сайта. В повечето случаи фирмите, които изработват сайтове, имат и добри специалисти по SEO оптимизация. Тоест те ще могат да съобразят очакваните от вас резултати с всички останали елементи от структурата на сайта още в процеса на изработката му.

Съобразно таргет групата и търсачките, в които се цели добро класиране, трябва да се обмислят и други елементи от сайта, още преди той да бъде направен. Всяка търсеща машина отдава значение на различни елементи от страницата при индексирането й. При Google например голямо значение имат ключовите думи, но влияние оказва популярността на сайта, таговете и различните връзки към и от сайта. Колко добре се представя даден сайт в търсачките зависи от това как различните му елементи като цяло и на всяка страница поотделно отговарят на критериите за търсене на търсачките. Основните критерии на търсачките са текстовото съдържание, таговете – HTML тагове и мета тагове, и посещаемостта на сайта.

Известно е, че от изключителна важност за всеки сайт е качеството на текстовете му, както и честотата на ключовите думи в тях. По този въпрос тук само ще вметнем, че тънкостта в SEO оптимизацията е ключовите думи да се появяват на правилното място. Високият процент на наситеност на ключови думи сам по себе си не означава нищо, ако те не са там, където търсещите машини ще ги „видят“.

Технически погледнато мета таговете са HTML тагове, които обаче се появяват на специфични места. SEO специалистите знаят именно къде да разположат тези мета тагове, за да се изведе като приоритетно дадено съдържание от страницата/сайта. Не всички търсачки обаче взимат под внимание мета таговете. Поради тази причина е добре да се приложат техники за оптимизация чрез HTML тагове на ключови думи, описания, заглавия и други.

За да имат значение за класирането връзките към и от други сайтове трябва да са свързани с тематиката на страницата или сайта, който се оптимизира. Линковете задължително трябва да са активни и да отпращат към реални, функциониращи и автентични сайтове. Активните връзки към и от сайта легитимират неговата автентичност.

бутони за социални мрежи